#dziedzictwo

Dyskusja oscyluje wokół kwestii geograficznych, które dla polskiej tożsamości maja kluczowe znaczenie, przede wszystkim ze względu na zmieniające się zasadniczo granice polityczne kraju, a także na niezwykle liczną polską emigrację rozsianą po całym świecie, co powoduje, że ślady polskich obecności odnaleźć można na wszystkich kontynentach. Idąc za powyższym założeniem, w programie pokazujemy artefakty które znalazły się na wystawie udowadniające iż Polaków nie ograniczał teren uważany za etnicznie polski. Kultura polska terytorialnie była obecna na całym świecie.