Dziedzictwo Historii

Ambicją autorów filmu jest wykazanie szczególnej roli kultu maryjnego w naszych dziejach i kultu który wpisał się w naszą historię. Począwszy od kształtowania granic, poprzez rozbicie dzielnicowe, niszczące najazdy mongolskie i t