Dzieci różnych bogów

Historia prawosławia na ziemiach polskich sięga IX wieku, gdy przynieśli je ze sobą uczniowie świętych Cyryla i Metodego. Jakie są najważniejsze święta wyznawców prawosławia i czym jest dla wiernych pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę?