Dzieci różnych bogów

W 2000 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt.:„Polska, jej sąsiedzi i jej mniejszości”. Czy Polska jest krajem tolerancyjnym dla zamieszkujących ją Żydów, Ormian, Litwinów? Czy Polacy cierpią na swoistą