Dzieci różnych bogów

Większość wyznawców islamu w Polsce to Tatarzy, którzy pojawili się tu w XIV wieku. Jak wygląda ich życie w Polsce dziś?