Dzieci różnych bogów

Historia wyznania greko-katolickiego w Polsce. O dogmatach i obrzędach religijnych
polskich greko-katolików opowiadają hierarchowie kościoła i wierni. W programie
wizyta w seminarium katolickim w Lublinie, w którym nauki pobierają również
klerycy greko-katoliccy. Tamtejszy ikonostas wykonany został przez artystę malarza,
Jerzego Nowosielskiego.