Dzieci różnych bogów

Dominikański sposób na zbliżanie ludzi do Boga. W odcinku swoją działalność duszpasterską przybliża o.Jan Góra, organizator corocznych spotkań młodzieży w Lednicy. O swojej wierze i odnalezieniu się we wspólnocie kościoła katolic