Dzieci różnych bogów

Opowieść o polskich muzułmanach, w większości Tatarach, ich codziennym życiu i rządzących nim zasadach, historii i współczesności, szacunku dla tradycji i pamięci o przodkach.