Dzieci różnych bogów

Czy w Polsce, kraju katolickim, można spotkać katolicką mniejszość? Okazuje się, że jak najbardziej. W odcinku o katolikach, którzy pielęgnują swoją wiarę, wspólną większości Polaków, a jednocześnie pozostają odrębni ze względu n