Dzieci różnych bogów

Czy Polska jest krajem tolerancyjnym? Jakie mniejszości religijne mieszkają w kraju, w którym większa część obywateli jest katolicka? W cyklu reportaży wyjątkowo ciekawa lekcja z naszej lokalnej różnorodności.