Drukarze

Pierwsza część filmu opowiada o genezie i pierwszych próbach powołania niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Cofamy się do czasów wojny i wykładów profesora Władysława Bartoszewskiego na KUL na początku lat 70. Wykłady te zainspirowały studentów tegoż uniwersytetu do zdobycia narzędzi pozwalających drukować
w warunkach całkowitej wolności...