Drogi do niepodległości

Część czwarta filmu dokumentalnego o historii Polski obejmująca okres od stycznia 1920 do czerwca 1922 roku. Tematyka głównie koncentruje się na walce o granice państwa i na dramatycznych wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.