Drogi do niepodległości

Po rosyjskiej rewolucji w 1917 roku, tymczasowe władze nowej Rosji zaczęły życzliwie mówić o polskiej niepodległości, zaznaczając, że Polska ma prawo być całkowicie niezależna w sensie państwowo-międzynarodowym. Był to nowy głos w sprawie pols