Drogi do niepodległości

Pierwsza część filmu dokumentalnego o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce – od wybuchu I wojny światowej poprzez wydarzenia na frontach europejskich i udział formacji polskich w działaniach wojennych, do powstania Legionów Polskich