Dookoła świata

Wyruszamy w podróż do najpiękniejszych zakątków świata. Na początek odwiedzimy Japonię. Japońskie ogrody to naturalne pejzaże w miniaturze. Traktuje się je tu jak dzieła sztuki. Pozorna prostota kwiatowych kompozycji, czyli ikeban, to w