Dookoła świata

Wyruszamy w podróż do najpiękniejszych zakątków świata. Udajemy się do Senegalu, nad rzekę Casamance. Ta rzeka jest dla mieszkańców jej okolic źródłem pożywienia i szlakiem komunikacyjnym. Etienne przypływa na zakupy pirog