Dookoła świata

yruszamy w podróż do najpiękniejszych zakątków świata. Na początek bierzemy kurs na Singapur. Edukacja w Singapurze jest laicka, obowiązkowa i darmowa. Codziennie, o siódmej dwadzieścia, we wszystkich szkołach na maszt wciągana j