Dobre historie

Tu, zgodnie z założeniem kształtuje się dojrzałych mężczyzn zdolnych do podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych". Chłopcy od najmłodszych lat dostają wiatru w... ŻAGLE i to dosłownie, bo taką nazwę nosi warszawska Szkoła Podstawowa prowadz