Dobre historie

Tu każdy przygotowany posiłek ma ogromne znaczenie, bo jest może niewielkim, ale jakże ważnym krokiem do samodzielności. W „Przyjaznym Domu”, który zamieszkują osoby niepełnosprawne intelektualnie uczy się jej na różne sposo