Dobre historie

W jaki sposób wykształcić w młodzieży odpowiednie postawy, zachowania i wartości? Angażując do tego samą młodzież! W kolejnym odcinku programu odwiedzamy oratorium przestrzeń, która akceptuje, aktywizuje i formuje młodych ludzi.