Dobre historie

Miejsce przypominające wielkie serce bijące bezpiecznie w cieniu skrzydeł aniołów – tak mówią o nim członkowie społeczności, bo to nie tylko przestrzeń, w której każdy może się odnaleźć, tu najważniejszą rolę odgrywa wspólnota. Tym razem nasze mobilne studio stanęło w łódzkim „Anielisku”.