Dobre historie

Samotne macierzyństwo jest szczególnym rodzajem wyzwania, jakie stoi przed kobietami. W programie rozmawiamy o trudnej sytuacji kobiet, które potrzebują wsparcia, a często wręcz schronienia. Złożoność tego problemu, wynikająca z wielu różnych jego źródeł, domaga się równie wielu sposobów reagowania i niesienia pomocy.