Dobre historie

Są praktykami pocieszenia, a czas żałoby określają mianem świętego. Nasze mobilne studio zawitało do Wspólnoty Osób Owdowiałych „W drodze do Emaus”, gdzie potrzebujący mogą przeżywać żałobę we wspólnocie Kościoła, mod