Dobre historie

Są praktykami pocieszenia, a czas żałoby określają mianem świętego. Nasze mobilne studio zawitało do Wspólnoty Osób Owdowiałych „W drodze do Emaus”, gdzie potrzebujący mogą przeżywać żałobę we wspólnocie Kościoła, modląc się za zmarłych współmałżonków, rozważając, jak można ich wspierać w drodze do zbawienia, jak wykorzystać okres żałoby na zbliżenie do Boga.