Dobre historie

Godność – bez względu na wiek, potrzeby, sytuację życiową – to znacznie więcej niż wsparcie materialne, choć i takie otrzymują podopieczni Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku. Dzieło zapoczątkowała poznana już przez Państwa Pani Anna Kozera, ale dziś nie brakuje jego kontynuatorów, z którymi porozmawiamy w naszym mobilnym studiu.