Dobre historie

Przypowieść o TALENTACH znajdujemy w Ewangelii według Świętego Mateusza. Obala ona sprzeczność pomiędzy biznesem, a życiem chrześcijańskim. Jedno z drugim skutecznie pomaga łączyć duszpasterstwo „Talent”, w którego siedzibie tym ra