Dobre historie

W programie poruszony zostanie temat pomocy postpenitencjarnej dla byłych osadzonych. Pan Krzysztof opowie o 15 latach spędzonych w więzieniu, problemie z alkoholem oraz trudnej historii swojego życia. W ukończeniu programu readaptacji wspierała go pani Barbara Cholewa, a duchowo s. Anna ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek.
Gośćmi w studio będą ks. Mieczysław Puzewicz założyciel Lubelskiego Centrum Wolontariatu, pani Karolina Wychowanek koordynatorka ośrodka pomocy postpenitencjarnej, mjr w stanie spoczynku Tomasz Suseł były kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Lublinie. Przedstawiony zostanie także program wsparcia rodzin osób osadzonych prowadzony przez Stowarzyszenie Probacja działające na terenie Małopolski. Przypomniana będzie Droga Krzyżowa z Watykanu, którą w 2020 roku przygotował Zakład Karny Due Palazzi w Padwie.