Dobre historie

W programie poruszony zostanie temat pomocy postpenitencjarnej dla byłych osadzonych. Pan Krzysztof opowie o 15 latach spędzonych w więzieniu, problemie z alkoholem oraz trudnej historii swojego życia. W ukończeniu programu readaptacji wspierała go p