Dobre historie

Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, czyli w skrócie Consolata, to włoskie zgromadzenie misjonarzy, którzy pracują na misjach na całym świecie. Od 2008 roku działają również w Polsce. O działaniach misjonarzy w Polsce