Dobre historie

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. W ciągu dwudziestu jeden lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski, zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do nowej wyobraźni miłosierdzia.