Dobre historie

Siloe to nazwa źródła położonego w obrębie murów Jerozolimy. Św. Jan przykładał wielką wagę do znaczenia tej nazwy, czytelnikom swej Ewangelii tłumacząc jej sens: Siloe znaczy Posłany. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnospr