Dobre historie

Hasło „Miłością i prawdą” wynika z doświadczeń pokoleń i jest wpisane w powołanie i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Wychowanie w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie to pomoc niesiona niepełnosprawnym dzieciom w ich rozwoju, w procesie odkrywania swojej zdolności, umiejętności i zainteresowań.