Dobre historie

O dobrą kondycję i siłę podopiecznych Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego św. Jana Bożego w Warszawie dba się kompleksowo. Rozmawiamy o trosce o dobro drugiego człowieka, szczególnie starszego i bezbronnego oraz wrażliwości na jego cierpienie