Dobre historie

Klika to stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie powstało w 1971 roku przy klasztorze o. o. Dominikanów w Krakowie, kiedy członkowie Duszpasterstwa Akademickiego Beczka rozpoczęli działalność mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzającą do ich integracji w społeczeństwie. Studenci towarzyszyli niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizowali spacery i wyjścia do kina, robili zakupy, sprzątali podopiecznym mieszkania i dzieli z nimi czas na obozach wakacyjnych i rekolekcjach wyjazdowych. Z racji specyficznej działalności, powstałej grupie nadano przydomek „Klika” a jej hasłem stało się „Wyciągnąć ludzi z domu”. Działalność Stowarzyszenia skupia się głównie na wspieraniu osób niepełnosprawnych, które do funkcjonowania w społeczeństwie potrzebują pomocy innych ludzi.