Dobre historie

Jak mówić w tym kontekście o godności bezdomnego, jeśli społeczny odbiór, wizerunek bezdomnego jest pejoratywny? Przede wszystkim trzeba należy stworzyć takie warunki, w których bezdomny będzie mógł poczuć się wartościowym