Dobre historie

Tak jak roślina potrzebuje wody i słońca, tak każdy człowiek, szczególnie ten mały potrzebuje miłości, akceptacji, zrozumienia i uwagi. Dzięki nim ma szansę wzrosnąć i rozkwitnąć, nawet jeśli jego korzenie i dotychczasowe środowisko nie było n