Dobre historie

Codzienność osób bezdomnych jest szczególnie trudna, również dlatego, że nie łatwo jest im pomagać. Mikołaj z Bydgoszczy czuje się spełniony dzięki możliwości niesienia bezinteresownej pomocy. Wraz z innymi wolontariuszami stworz