Dobre historie

Projekty ekologiczne to świetny pretekst do jednoczenia mieszkańców, skupiania ich wokół jednej idei i działania dla wspólnych celów. Warto brać przykład z pszczół – najbardziej społecznych owadów, których altruizm polega na tym, że każdy osobnik bardziej służy innym niż sobie.