Dobre historie

Hodyszewska Madonna i Jej Syn opiekują się zagubionymi, skłóconymi, obarczonymi. Także pijącymi, ćpającymi, raniącymi. Tymi, którzy krzywdzą siebie i swoje rodziny. O tym, jak działa pojednanie od Maryi z Hodyszewa porozmawiamy w mobiln