Dobre historie

Jak kształcić i wychowywać młodych Polaków na ludzi na mądrych, odpowiedzialnych, kierujących się w życiu najwyższymi wartościami? O tym porozmawiamy w Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie, dokąd dojechało mobilne studio Dobrych Historii.