Dobre historie

Ojczyzna, Bóg, nauka, praca i cnota – to źródła etosu wychowania wg których od ponad 100 lat kształtują się nowe pokolenia Polaków zrzeszone w organizacjach harcerskich. O tym, że gdy się nasiąknie tymi wartościami w