Dobre historie

By znaleźć w sobie siły do stawiania czoła trudom codzienności, potrzebna jest nadzieja na lepszą przyszłość. Ta związana jest nierozerwalnie z zaradnością i zaangażowaniem, które możemy realizować w pracy.