Dobre historie

Seniorzy stanowią ponad 25% naszego społeczeństwa. W dobie pandemii koronawirusa osoby starsze szczególnie potrzebują naszej pomocy. Patryk z Warszawy podczas lockdownu zaangażował się w wolontariat fundacji ProCaritate, w ramach któreg