Dobre historie

Kościół Katolicki w Polsce jest największą instytucją charytatywną w kraju. Wsparcie instytucji kościelnych dociera do około trzech milionów beneficjentów, przy czym nie zawsze są to jednostkowe osoby. W takim ujęciu liczba ta zn