Do dzieła

Rozmowa z aktorem Emilianem Kamińskim o złożoności uczuć i o tym, jak rozumieli to bohaterowie wielkiej literatury XIX wiecznej, a jak rozumieją go współcześni. Na podstawie literatury: Antoniego Czechowa „Trzy siostry”, „Wuj