Do dzieła

Tematem odcinka jest wpływ filozofii i literatury na dzieci. Jaka jest relacja pomiędzy filozofią a dziećmi? Jakie w istocie są współczesne dzieci? Czy grozi im zepsucie? Rozmowa z dr Jadwigą Guerrero van der Meijden, oparta o literaturę, m.in