Do dzieła

Tematem rozmowy jest pamięć jako postawa, umiejętność i wartość. W literaturze przejawia się głównie w postaci pamiętników, a głównym wątkiem rozmowy jest wspomnienie polskiego ziemiaństwa i jego dziedzictwa. Gościem programu jes