Do dzieła

Tematem audycji jest średniowiecze. Jak rozumieć epokę, czy warto wracać do jej dziedzictwa? Czy średniowiecze miało „książkowy” charakter? Jak je poznawać? Rozmowa z doktorem Pawłem Milcarkiem. Audycja oparta o literaturę, m.in: Boecjusz