Do dzieła

Tym razem odcinek poświęcony jest rozważaniom na temat Adama Mickiewicza i jego twórczości. Czy polski wieszcz przedstawiał lud jako depozytariusza cywilizacji śródziemnomorskiej? Rozmówcą Justyny Melonowskiej jest filolog polski