Do dzieła

Tematem odcinka jest krytyka sztuki. Czy istnieje etyka krytyki dzieł artystycznych? Jak sprawiedliwie interpretować i rozumieć sztukę? Jaką rolę gra pogarda w reakcji na sztukę? Krytyka sztuki to sztuka sama w sobie – czemu i komu więc dziś sł