Do dzieła

Tematem odcinka jest szeroko rozumiane malarstwo doby romantyzmu. Dwusetna rocznica ukazania się „Ballad i romansów” Mickiewicza i obchodzony Rok Romantyzmu stanowią inspirację do podjęcia dyskusji o malarstwie romantycznym. Jakie