Do dzieła

O. Tomasz Gałuszka lokuje zagadnienie piękna i zła w kontekście teologii piękna św. Tomasza z Akwinu. Podejście prezentowane przez gościa audycji pozwala również postawić pytanie o „zbawienną” funkcję piękna, a więc rzucić na probl