Do dzieła

O. Tomasz Gałuszka lokuje zagadnienie piękna i zła w kontekście teologii piękna św. Tomasza z Akwinu. Podejście prezentowane przez gościa audycji pozwala również postawić pytanie o „zbawienną” funkcję piękna, a więc rzucić na problem zła nieco światła. Rozmowa oparta na literaturze, m.in. „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu i książce „Piękny Bóg, Piękny Człowiek” Tomasza Gałuszki OP.